23 °C

Административният съд отсъди в полза на областния управител в спора с кмета за налозите, такса смет няма да се вдига

Административният съд в Кърджали се произнесе в полза на областния управител и с решение от 10 юли т.г. отхвърли увеличението на такса битови отпадъци /ТБО/за 2020 г. Никола Чанев обжалва решението на ОбС от 23 декември 2019 г за вдигане на такса смет и успя /за пореден  път/ да го обори в съда като незаконосъобразно. Магистратите намират, че не са изложени фактически основания за необходимостта от скок на ТБО,  посочените мотиви са формални. Основният аргумент на община Кърджали е, че дължи високи отчисления за депониране и обезвреждане на  отпадъците. Не става ясно обаче какъв е размерът на отчисленията и дали те могат да бъдат компенсирани от други източници на финансиране. Липсва информация и какво съотношението приход/разход за ТБО за 2019 година. Съдът е категоричен, че повишаването на такса смет няма да подобри качеството на услугата за гражданите, в т.ч. сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане на териториите за обществено ползване и ще влезе в противоречие с текстове от Закона за местите данъци и такси. Услугата обезвреждане на тон отпадък е поскъпнала от 36 лв за 2016 г на 95 лв за 2020 г и на тази база са калкулирани разходите на община Кърджали. Впоследствие обаче, с изменение в Наредбата, отчисленията са намалени на 69 лв/т, което на практика ще доведе до намаляване на разходите и това следва бъде отразено при определяне размера на ТБО. Обратното би означавало гражданите да дължат  неоснователно по-висока такса смет, смятат от Административния съд.

В полза на областния управител и на гражданите завърши и делото за повишаване на местните данъци /данък сгради и МПС/, заведено от Никола Чанев. Магистратите са установили нарушение на административно-производствените правила при гласуването на Наредбата за определянето им. Посочените от община Кърджали мотиви са непълни и не обосновават предлаганото увеличение. Като основна причина се изтъква ниската данъчна тежест в сравнение със средната за страната, както и изоставането по показател „генериран доход от жител на общината“. Нито сравнителни таблиците, нито поставените целиобаче дават отговор на въпросакакво налага определянето на точно такива размери на местните данъци, които превишават средния размер за страната, твърдят от съда.

Предлаганото увеличение е сериозно, особено по отношение на недвижимите имоти /от 1.2 на 2 промила/, като засяга голяма част от жителите на общината. Не е ясно също каква е нуждата от допълнителни финансови средства в общинския бюджет и каква част от тях се попълват от постъпленията от местни данъци; търсени ли са възможности за попълването на недостига от други източници и най-вече - постигнат ли е баланс между необходимостта от по-големи приходи в общинския бюджет и възможностите на данъчните субекти да ги заплащат.

По отношение на увеличението на данъка върху превозните средства е казано, че то се налага заради измененията в ЗМДТ /в сила от 01.01.2019 г./ и възприетия принцип „замърсителят плаща“, както и за  по-голям екологичен ефект. Отново липсва обосновка на конкретния размер на предложеното увеличение. Освен това, изложените доводи за промяна размера на екологичния компонент по никакъв начин не обосновават извършеното увеличение на размера на данъкав зависимост от мощността на двигателя. Съображението, че при по-голяма част от сделките данъка при придобиване на имущество по възмезден начин се уговаря по – висока цена, която не може да се установи, респ. удържания данък е по-нисък от реално дължимия, също не може да е причина за поскъпването на налога.Едностранчиво е посочен само размерът на очаквания приход в общинския бюджет, без надлежен финансов анализ на очакваните последици за лицата, които увеличението ще засегне.

Областният управител е категоричен, че Решенията на съда са в интерес на данъкоплатците, които не следва да бъде натоварени с тежко данъчно бреме, заради управленската некомпетентност на община Кърджали. Няма как да се съглася, че местната власт е възпрепятствана да се развива, заради по-ниските данъци и такси. Пример : с около 1 млн лева на година са завишени плащанията към фирмата по чистотата, а качеството на услугата е без промяна. Да не говорим, че задълженията за сметосъбиране растат, при условие, че такса смет е целева, а събираемостта е висока. Явно парите не се харчат по предназначение, заключи Никола Чанев.

Административният съд се произнесе в полза на областния управител и по отношение на налозите в другите общини – отменено е увеличението на местните данъци в Джебел и на такса смет в Кирково, Крумовград и Момчилград.

Това съобщиха от Пресслужбата на Областна администрация-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

 • 1
  Ос
  Осман
  1 0
  13:52, 16 юли 2020
  Браво на областния управител!
 • 2
  Ks
  Ksm
  0 0
  07:39, 17 юли 2020
  Накрая да чуем хубава новина в полза на народа . Браво :)

Хороскоп за 13.06.2021

Последни новини