Дирекция „Бюрото по труда” в Ардино организира трудова борса по проект „Национална EURES мрежа”

Трудова борса по проект „Национална EURES мрежа“ се проведе в заседателната зала на община Ардино. Тя бе организирана от Дирекция „Бюро по труда“, в рамките на проект „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, реализиран от Агенция по заетостта. На мероприятието присъстваха 46 безработни търсещи работа лица.

Работодателите и търсещите работа лица бяха запознати с услугите, предоставяни от мрежата EURES и начините за кандидатстване за работа в страните от Европейския съюз, както и възможността български работодатели да приемат на работа лица от страните на ЕС и Молдова, съгласно Спогодба между Р. България и Р. Молдова за регулиране на трудовата миграция.

На борсата присъстваха представители на фирмите: „Латинка Лес“ ЕООД, „Панорама 2000“ ООД, „КрисРИС Мастер“ ЕООД, „Веба” ЕООД, представител на Военно окръжие ІІ степен Кърджали, който презентира военната служба и привличането на кандидати по актуалните в момента  заповеди на Министъра на отбраната.

Мероприятието бе уважено и от кмета на общината Ресми Мурад, който представляваше общината като работодател.

Шестимата работодатели представиха дейността си на трудовата борса като обявиха 11 работни места в сферата на дървообработването, текстилната промишленост и търговията. Търсят се кадри за длъжностите: машинен оператор шиене, машинен оператор в дървообработването, снабдител и продавач-консултант.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Ардино Елизабет Соколова запозна присъстващите с новите и подобрените услуги на Агенцията по заетостта, насочени към уязвимите групи на пазара на труда, с които се цели предоставяне на по-качествени и по-ефективни услуги.

 "Мобилно бюро по труда", "Семеен трудов консултант и "Менторство след започване на работа" са трите нови услуги, които предлага Агенцията по заетостта.

Мобилното бюро ще работи в малките населени места, в които има повече хора без препитание. Ще се предоставя целият набор услуги - регистрация на безработни, ще има информация, консултация, предлагане на курсове, в които биха могли да се включат.

По този начин ще се облекчат самите хора, на които няма да се налага да пътуват до общинските центрове, където има Бюра по труда. Самите безработни смятат, че новите услуги ще са им от полза. Иначе е трудно - транспорт, средства,така или иначе хората са без пари.

Семейният трудов консултант ще помага на семейства, в които има повече от един безработен. Първоначалната идея е семействата да бъдат поканени в Бюрото по труда, техните потребности да бъдат идентифицирани и след това, ако се наложи, би могло да бъдат посещавани и по домовете.

Третата услуга ще се осъществява от ментор, който ще се грижи започналите вече работа да не напускат и ще съдейства за отстраняването на възникнали проблеми с работодателя.

По време на срещата работодателите имаха възможност да се срещнат с безработните лица и да проведат лични разговори с тях за подробности по предлаганите работни места.

Гюнер Шукри

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини