23 °C

Общината Кърджали обяви обществена поръчка за улица „Индустриална”

Общината обяви обществена поръчка за изграждане на улица Индустриална и ремонт и реконструкция на част от улица Производствена в промишлена зона Изток в Кърджали. 

С настоящия проект се цели подобряване на експлоатационните характеристики на съществуващите улични настилки, както и изграждане на улица, която ще осигури транспортен достъп до имоти. Трасето ще бъде  с габарити 6 метра, а тротоарите с ширина от 80 сантиметра до 3.50 метра. 

Предвижда се премахване на асфалтобетона и паважа, полагане на трошено-каменна настилка, асфалтиране и подмяна на бордюрите. 

Оценяването и класирането на офертите ще се  извършва на база комплексна оценка по критерия за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”.  На първо място ще бъде класиран участникът, събрал най-много точки, при максимален - сто.

http://bnr.bg

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини