23 °C

За ромчетата първолаци може, за българчетата – не! Има ли дискриминация?

Председателят на групата на Патриотите в Столичния общински съвет е депозирал становище срещу спорна промяна на Наредба 10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование.
Според нея за приема в първи клас е въведен водещ критерий - постоянен адрес на детето (чл. 43 от Наредбата). Според групата на „Патриоти за София - ВМРО и АТАКА“ в градове с районно деление, особено в столицата, това ще доведе до хаос и объркване при записването на децата в първи клас.
Именно заради това Патриотите не подкрепиха разработените от Столична община правила за прием в първи клас, които влизат в сила тази година, припомнят от пресцентъра на ВМРО.
Поводът за острото недоволство на ВМРО и АТАКА в София обаче е друг - намерението на МОН да създаде специална привилегия за малцинствата, която да им дава предимство при записване в първи клас. С тази привилегия за ромчетата районирането няма да се прилага и те ще бъдат насочвани към други училища, а не тези по район. Посочената цел е тяхната по-добра интеграция.
„За тази идея се заговори преди два месеца. На страницата на МОН преди малко повече от 2 седмици беше обявен и конкретният текст на поправката в наредбата, която е дискриминационна - създава се чл. 43а, който дословно гласи:
"§ 1. Създава се чл. 43а: „Чл. 43а. (1) Когато при определяне на прилежащите райони на училищата се установи, че съществува обосновано предположение прилагането на водещия критерий близост до училището до постоянния/настоящия адрес на детето обективно да доведе до формиране на една или повече паралелки с ученици само от една етническа малцинствена група, след решение на общината, децата от тази малцинствена група с постоянен/настоящ адрес в този прилежащ район може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, без да се прилага чл. 43, ал. 3. (2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на родителите/настойниците. (3) Децата по ал. 2 може да се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка“.

Според общинския съветник от ВМРО и председател на групата „Патриоти за София“ в СОС Карлос Контрера това е чиста проба дискриминация и създаване на привилегии на база етнически произход. Воден от тези аргументи той депозира отрицателно становище до МОН с настояване предложението да се оттегли.

„Остро възразявам срещу предложения текст 43а, който по своята същност е един дискриминационен текст, създаващ привилегии в подзаконов нормативен акт въз основа на етнически признак. Предложеният проект въвежда изключение от общия ред на чл. 43 от Наредбата, като дефинитивно въвежда, че за деца от „една етническа малцинствена група“ по целесъобразност може да не се прилага районирането и тези деца да бъдат насочвани към други учебни заведения. С други думи, въз основа на етнически произход се въвежда изключение от важащото за всички останали общо правило. По своята същност това е привилегия, основана на база произход. Проектът категорично противоречи на Закона за защита от дискриминация и на установената практика, че не може да се въвежда по-благоприятен режим въз основа на произход“, категоричен е Контрера.
Той настоява, че българското законодателство и международните ни ангажименти не третират и не признават понятието етническо малцинство в България.
„Следователно ползването на този термин в нормативен акт от какъвто и да е характер е незаконосъобразно и противоречи на вътрешноправната уредба на страната“, аргументира се Контрера.

От мотивите към предложението става ясно, че това е мярка по целесъобразност, но така или иначе тя е незаконосъобразна, тъй като противоречи на цялостната правна философия, а и на конкретни разпоредби на Конституцията (чл. 6) и на Закона за защита от дискриминация – пряка и непряка дискриминация“, заключава воеводата.

Източник: dnes.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини