Брюксел: Мониторингът остава поне до края на 2018 година, България има още работа

Европейската комисия очаква България да напредне с реформите и да изпълни всички необходими препоръки, за да може мониторингът да отпадне в рамките на мандата на тази комисия, който приключва през 2019 година.

Това се разбира от съобщение на страницата на Европейската комисия. Малко по-късно се очаква да бъде публикуван и пълният текст на доклада. Тази година той е няколко месеца по-рано от обичайното заради европредседателството. 

За правосъдното министерство 11-ия доклад е положителен, а правосъдният министър Цецка Цачева смята за напредък факта, че няма нови препоръки отправени към България. По-късно се очаква и коментар от прокуратурата.

"Налице е напредък в много области, но е необходима още работа. България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки

но все още не по всички. Разчитам на правителството на Република България да изпълни всички планирани реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на МСП в рамките на мандата на тази комисия", казва първият заместник-председател на комисията Франс Тимерманс, цитиран в съобщението.

В него се прави уточнението: "Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по механизма за сътрудничество и проверка в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018 г."

В него се уточнява, че евроекспертите са анализирали основно дали България е постигнала напредък по 17-те препоръки, посочени в последния доклад от януари 2017 година.

В една от първите бележки в доклада се припомнят измененията в закона за съдебната власт от лятото, като се уточнява, че срещу тях е имало множество критики и те не са били обсъдени достатъчно добре.

"България следва да гарантира необратимостта и надеждността на процеса на съдебна реформа, като създаде среда на взаимно доверие и сътрудничество между институциите, която е от решаващо значение за успешното осъществяване на реформите. Въпреки че съществува ясна необходимост да се ускори темпът на реформите, това не следва да води до заобикаляне на процедурите на консултации, което крие риск от създаване на климат на несигурност и липса на ангажираност."

Европейската комисия подчертава, че новият състав на съдебния съвет има възможност да подобри "отрицателната като цяло атмосфера за дебати в съдебната система, която преобладаваше по времето на предишния ВСС", като разделянето на съвета на две колегии отново е оценено положително.

"Съмненията, които обаче продължават да съществуват във връзка с възможно неправомерно влияние от страна на ВСС върху съдии биха накърнили представата за независим процес на вземане на решения в тази ключова институция. Предвид това предизвикателство за новия състав на ВСС следователно ще бъде важно да създаде атмосфера на открит дебат и прозрачност по ключови решения, така че да възвърне доверието на магистратите и широката общественост, което е от съществено значение за доброто функциониране на съдебната система", е записано още в доклада.

В него във връзка с показателя "нормативна уредба" са отбелязани промените в Наказателно-процесуалния кодекс от лятото, с които делата за корупция минаха от Софийския градски съд към специализирания съд.

"Изключително краткият срок, който беше предоставен за осъществяването на тази промяна, създаде организационни трудности. Както беше отбелязано в януарския доклад, такива промени трябва да бъдат внимателно подготвени и придружени от подходящ анализ на нуждите от ресурси и на възможните правни последици от промените. Освен това измененията в Наказателно-процесуалния кодекс бяха придружени от специфични изменения на Закона за съдебната власт, предвиждащи нова възможност за отстраняване от длъжност на магистрати, по отношение на която Венецианската комисия изрази опасения. В по-общ план въздействието от все още скорошните промени се очаква да се прояви в резултатите по делата в хода на прилагането на различните разпоредби на практика", е записано в доклада.

Евроекспертите препоръчват "с цел да се насърчи необходимото доверие"

 

"от решаващо значение е съществени промени в наказателноправната уредба да се извършват по прозрачен начин след провеждане на обществен дебат в магистратските среди и след консултации с гражданското общество".

В техническия доклад се прави уточнението, че през януари Европейската комисия е препоръчала, ако бъде решено да се прехвърлят допълнителни правомощия на специализирания съд и прокуратура, това да се случи след внимателен и задълбочен анализ. В доклада от ноември експертите отбелязват, че тази препоръка не е била взета предвид.

Комисията обръща внимание на новия представен законопроект за борба с корупцията, за който правителството си постави цел да приеме до края на годината. "Ключов аспект ще бъде назначаването на ръководството на новата институция в рамките на открита и прозрачна процедура, за да се създадат условия тя да се ползва с широко доверие във всички слоеве на обществото, както и сред държавните служители", е записано в доклада.

Източник: dnevnik.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини