Изградиха центровете за деца с увреждания в Кърджали,министър Терзиева ще ги инспектира

Кметът Хасан Азис прави първа копка на центровете

Завършени са строителните работи по най-големият социален проект на община Кърджали.Той е под наслов „Дом за всяко дете” и ще бъде инспектиран в началото на следващата седмица от министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева,която ще бъде на визита в Кърджали.Това съобщи за Кърджали бг вести ръководителят на проекта инж.Васил Бобеков.

Той посочи,че по проекта са изградени и предстои да бъдат въведени в експлоатация три Центъра за настаняване от семеен тип с обща разгърната площ - 1 495,73 кв.м и едно Защитено жилище с разгърната площ - 394,08 кв.м. Договорени са доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на трите Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, като към момента се завършва производството на мебелите и се очаква в срок до средата на м.февруари да приключи и тази дейност. Сключени са предварителните договори с доставчиците на ел.енергия и ВК услуги и предстои присъединяването на сградите към съответните мрежи. Ще се разкрият и 4 бр. телефонни постове. Всички сгради разполагат със сигнално-охранителни и пожаро-известителни инсталации.Трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище са изградени по Договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/054, сключен на 20.03.2012 г. с МРРБ, с продължителност 24 месеца и край на проекта съответно на 19.03.2014 год.

Инж.Бобеков разясни,че концепцията на проекта „Дом за всяко дете” включва изграждането в град Кърджали на три нови центъра за настаняване от семеен тип за по 12 деца и едно защитено жилище за 8 младежи, съобразени с функционалните изисквания и стандарти за изграждане на материална база за настаняване на деца и младежи с увреждания, съчетано с доставка и монтаж на оборудване, събразно нуждите на ползвателите. Използва се добрия опит, натрупан при реализирането на проекта „Стъпка по стъпка - към увереност и пълноценен живот”, финансиран от програма ФАР и “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Целева група на проекта са36 деца с увреждания на възраст над 3 години, които са настанени в специализираните институции и 8 младежи с увреждания.

Реализирането на проекта ще подобри качеството на живот на децата и младежите, които са настанени в специализирани институции, и ще предостави нови възможности за тяхната социална интеграция. Изграденият сграден фонд ще даде възможност тези 36 деца над 3 години с увреждания и 8 младежи с увреждания да бъдат изведени от социалните институции и да живеят в среда близка до семейната. В центровете и защитеното жилище те ще могат да получават грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Това от своя страна ще допринесе за повишаването на качеството на живота им. По-добрите условия за живот ще подпомогнат личностното психическо и физическо развитие на ползвателите на услугите и ще допринесат за усвояването на умения и навици, които да им помогнат да се ресоциализират по-безболезнено в общността.

Разкриването на резидентните услуги в град Кърджали ще позволи на децата от Дома за медико-социални грижи за деца, които по-късно навършат 3 години, да останат в града и да не бъдат премествани в социални институции в други градове в страна. Разкриването на нови социални услуги ще доведе и до създаването на нови работни места,каза още Васил Бобеков.

Кърджали бг вести

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини