Открит урок по физическо възпитание в Ардино

В забързания динамичен двадесет и първи век обучението по физическо възпитание и спорт е нужно да намери своето място сред останалите приоритети на нашето образование. Необходима е промяна в нагласата на ученика към часовете по предмета с цел проява на позитивно мислене и активност.

       Заседналият начин на живот, който води до немалко здравословни проблеми, може да бъде преодолян именно чрез активността и постоянството на учениците в часовете по физическо възпитание и спорт.

       За доказване важността на обучението по предмета бе проведеният на областно ниво открит урок в СОУ,, Васил Левски“, гр. Ардино. Часът бе проведен на 10.01.2014 г. от 14.30 часа под ръководството на г-н Стефан Димов – ст. учител по ФВС. На урока бяха поканени и присъстваха г-н Войко Войнов – старши експерт по физическо възпитание и спорт в РИО, гр. Кърджали, г-н Бахар Реджебов – началник на отдел ,,Образование“, гр. Ардино и учители по ФВС от областта.

       Темата на урока ,,Баскетбол. Техника. Ловене, подаване, водене на топката. Стрелба след баскетболна крачка. Учебна игра“ изискваше от  осмокласниците да проявят качества като концентрираност, организираност и чувство за колективизъм.

За да предизвика интереса им, в началото на часа учителят представи презентация, която бе свързана с теория за баскетболната игра като вид спорт.

Отделните съдържателни части на урока мотивираха учениците да участват пълноценно в часа.

       След приключването на урока се проведе обсъждане и в него преподавателите изразиха своята положителна оценка. Компетентното си  професионално мнение изрази  и ст. експертът по ФВС от РИО – Кърджали г-н В. Войнов.

      Нека превърнем латинската сентенция ,,По-бързо, по-високо, по-силно!“(Девиз на олимпийските игри) в предизвикателство за учениците, на което те смело ще отвърнат.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини