21 °C

Очакват нов живот за ОЦК

В новия цинков завод ще бъдат назначени 250 металурзи

Над 90% от съкрате­ните или напусналите по собствено желание близо 700 металурзи от Оловно-цинковия завод в Кърджали не са успели да си намерят нова работа, съобщи председателят на КТ "Подкрепа" в комбина­та Анни Георгиев пред в. "Преса". Срокът за получаване на обезще­тения за безработица на повечето от тях е изтекъл и те са без доходи. Бившите меметалурзи са получили дължимите от комби­ната пари и невзети- те заплати, но това е решило проблема само временно.

Окръжният съд в Кърджали обяви във фалит Оловно-цинковия комбинат и откри производство по не­състоятелност. Дела­та са образувани по молба на Първа инвес­тиционна банка и австрииска фирма, отпус­нали общо близо 40 ми­лиона евро по различни договори с металур­гичното дружество. Предприятието не е обслужвало заемите въпреки разсрочване­то им. Магистратите установиха, че към края на декември мина­лата година дружест­вото вече е било във фалит, а задължения­та му надхвърлят 190-млн. лева при едва 6 млн. лева вземания. ОЦК не работи втора година. Реалният соб­ственик на завода е Първа инвестиционна банка чрез фирма "Хармони 2012".

Според областния управител на Кърджа­ли Бисер Николов още в началото на януари започва изграждането на нов цинков завод в ОЦК. Първо ще се пристъпи към разчис­тване на производст­вените площадки, а от началото на юни - и към строителството на новите производс­твени мощности. Под­писан е договор между новия собственик на мощностите "Хармони 2012" и канадската компания ЗИС ЬауаПп. фирмата е избрана след конкурс между три други компании. Според канадците ин­вестицията ще бъде една от наи-големите за областта от десе­тилетия насам. Очак­ва се постепенно разк­риване на много нови работни места и до­пълнителни възмож­ности за реализация за младите специалис­ти в региона. В новия цинков завод ще бъдат ангажирани около 250 металурзи.

Краси Ангелов

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини