1 °C

ФИ.КОМ 6

Орешарски: Местната власт ще е акцент в бюджет 2014

Ще поставим мест­ните власти като един от акцентите в бюджет 2014, в зависи­мост от общите фи­нансови възможности на държавата. Това за­яви министър-предсе­дателят Пламен Орешарски след срещата си с областния управи­тел и с кметовете от област Пазарджик. Орешарски отбеляза колко е важно да има добро разбирателст­во с Националното сдружение на общини­те в България. Напом­ни, че за следващия програмен период па­рите за регионална политика и за транспорт не само не са пове­че, но дори са и по-мал­ко от настоя­щия програ­мен пе­риод. 

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини