6 °C

ФИ.КОМ 6

Община Момчилград чака одобрение на два проекта за 8 млн. лева

Община Момчилград внесе два проекта за одобрение на обща стойност 8 млн. лева, съобщиха от отдел „Европейски програми и проекти”. Проектите са внесени в Държавен Фонд „Земеделие” по мерки 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони(ПРСР). От местната власт изразиха надежда, че очакват положителен отговор за реализирането на проектите, тъй като са от особено значение за развитието на община Момчилград.

Проектът за изграждането на „Пътна връзка на Момчилград с път Кърджали – Подкова” е на стойност 6 млн. лева. Общата дължина на новата отсечка е 1,2 км. Тя ще осигури пряка връзка на Момчилград и другите населени места в общината с пътя за ГКПП „Маказа – Нимфея”. Очакванията са с изграждането й да се подобрят транспортните връзки между община Момчилград, околните общини и съседна Гърция. От общинска администрация считат, че изграждането на новия път новият път ще даде добри предпоставки за увеличаване броя на туристите, пътникопотока и бъдещи инвестиции на територията на община Момчилград. Проектното предложение включва още изграждането на мост над р. Върбица и рехабилитация на надлез над ЖП линия.

Вторият проект е за „Реконструкция на улици в Момчилград и изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” и възлиза на 2 млн. лева. Дейностите обхващат реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в общинския център с обща дължина от 1,65 км. Проектът обхваща още ремонт на тротоарите по улиците „Гюмюрджинска”, „Кокиче”, „Войнишка” и „Йордан Йовков”.

Изготвянето на интегрирания план ще даде ясна визия за развитие на града в дългосрочен период и ще допринесе за подобряването на икономическото и социалното развитие на населението и общината като цяло.

До момента община Момчилград е реализирала четири проекта по мерките от Програмата за развитие на селските райони. В етап на изпълнение са изграждане на център за настаняване от семеен тип, подобряване на средата за живот, изграждане на улична мрежа в с. Прогрес, улица в Момчилград и две мостови съоръжения, реконструкция на четири общински пътища, реконструкция на стадион „Родопи” и изграждане на седем спортни съоръжения. 

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини