20 °C

Регионалната дирекция по горите в Кърджали състави 763 акта

От началото на годината до края на юли за нарушения, свързани с ползването в горските територии, са съставени 9 212 акта за установяване на административни нарушения. Най-много актове са съставени в Регионална дирекция по горите /РДГ/ Варна – 1 117 бр., РДГ Ловеч – 1 096 бр., РДГ Сливен - 830 бр., РДГ Кърджали - 763 бр. и РДГ Бургас - 726 бр.  Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Горските инспектори /назначени към ИАГ и РДГ/ извършват постоянен и непосредствен контрол при ползване на дървесни и недървесни горски продукти. С предходните промени в Закона за горите бяха завишени правата на лицата, назначени за опазване на горски територии държавна и общинска собственост. Така броят на контролиращите служители бе увеличен, каза инж. Валентина Маринова. За установяване законния произход на добитите продукти от горските територии, се проверяват всички дейности, свързани с добива, транспортирането и преработката им, каза инж. Валентина Маринова.

Източник: фокус

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини