5 °C

Акция „Ваканция”, полицаи пазят децата от джигити

През пролетно-летния период и след излизането на учениците в лятна ваканция  значително нарастват опасностите за тежки пътно-транспортни произшествия с деца и юноши.  Децата до 14-годишна възраст пострадват най-често като пешеходци, когато са в игри навън, при неправилно и внезапно пресичане на платното и поради движение с превишена и несъобразена скорост на водачи в населените места; децата и юношите от 10 до 17 години - като водачи на велосипеди, мотоциклети и мотопеди; 15-17-годишните загиват и получават травми най-често като пътници в автомобили и на двуколесни МПС, управлявани от възрастни и младежи. През последните години е високо нивото на аварийността с неправоспособни водачи, включително с непълнолетни юноши. Често важна съпътстваща причина за злополуките е липсващият родителски контрол над децата и юношите.

Друг сериозен проблем, от който следва високо ниво на пострадалите при ПТП в страната, е неизползването на обезопасителните колани от преобладаващата част от пътниците на задните седалки в автомобилите,  както и на обезопасителни системи за превоз на деца.

С цел ограничаване нивото на пътнотранспортната аварийност с деца и юноши през рисковия за ПТП период на лятната ваканция и превенция на причините и условията за възникване на ПТП с малолетни и непълнолетни, за времето от 1 до 15 юни 2013 г ще се проведе традиционната АКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА: “ВАКАНЦИЯ! ДА ПАЗИМ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!”.

През периода  на акцията и през цялата ваканция на учащите ще се извършва засилен превантивен контрол от състава на  пътна, охранителна полиция, полицейските и младши-полицейските инспектори на местата с повишена опасност за ПТП с деца и юноши. Полицейските служители ще  реагират и намесват превантивно при констатиране на рисково поведение и игри на непълнолетни по платното и в близост до него, с цел предотвратяване на инциденти.

     При контрола ще се акцентира върху спазването ограниченията на скоростта в населените места /рискови пешеходни пътеки и кръстовища/; на правилата за отдаване на предимство на пешеходците; управление на двуколесни МПС от неправоспособни малолетни и непълнолетни; използването на предпазни каски и обезопасителни системи за превозване на деца.

    Ще се налагат санкции по ЗДвП на лица, предоставили управлението на МПС на  неправоспособни.

     Предвид ниския процент на използване на обезопасителни колани от пътниците на задните седалки в автомобилите и на обезопасителните системи за превозване на деца, полицейските служители, оторизирани за контрол по безопасността на движението, при всяко спиране на автомобили за  проверка ще проверяват и за неизползване на обезопасителни колани от водачи и пътници на всички места в автомобила, както и  обезопасителни системи /столчета, седалки/ при превозване на деца. На нарушителите ще се разяснява накратко ефекта  от използване на тези предпазни средства.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА АВАРИЙНОСТ С ДЕЦА И   ЮНОШИ

          През 2012 г в страната при тежки ПТП  са загинали 26 и са ранени  1080 деца и юноши до 17-годишна възраст. Загиналите деца и юноши  представляват близо 4,3 % от общия  брой на загиналите при ПТП в страната, а ранените - 13 %.

            Пътници          2012 г  - 18 загинали /69,2%/     478 ранени //44,25%/

                                2011 г -  17 загинали / 65,4 %/ и 463 ранени / 43 %/

         Пешеходци       2012 г  - 6 загинали /23,07 %/ и  415 ранени /38,4%/

  2011 г -  8 загинали /30,7 %/ и 419 ранени / 39%/

           Водачи              2012 г  - 2 загинали /7,7%/ и 187 ранени /17,3 %/

                                2011 г  - 1 загинал /3,8 %/  и 195 ранени / 18,1%/

      Основната част от пострадалите  при ПТП малолетни и непълнолетни  са потърпевши като пътници  в автомобили и возещи се мотоциклети, мотопеди и други пътни превозни средства, на второ място - като пешеходци  и на трето - като водачи.

    

Статистиката на тежките ПТП с малолетни и непълнолетни през  2012 г показва следните изводи:

       Най-често попадат в пътни злополуки децата и юношите:

        - като пътници - 18 загинали  /69,2 % от общия брой загинали деца и юноши/ и  478 ранени/ 44,25 %/.Най-често загиват и получават тежки травми юношите на възраст между 15 и 17 години /8 загинали -31% от общия брой загинали деца и юноши, и 162 ранени /15%/;

      -  като  пешеходци -  6 загинали /23,07 %/, 415 ранени /38,04 %/. Най-много са ранените деца-пешеходци  на възраст между  6 и 14 години /3 загинали /11,5 %/ и 274 ранени /25,3 %/;

       - като водачи - са най-уязвими 15-17-годишните: 1 загинало и 94 ранени /9 % от общия брой на ранените/.

         Децата на възраст до 6 години са потърпевши при злополуки  главно като пътници  /3 загинали и 118 ранени/ и на второ място като пешеходци /2 загинали и 78 ранени/; като водачи - 2 ранени;

   Децата от 6 до 9 години  пострадват най-често като пешеходци - 2 загинали и 122 ранени, като пътници -1 загинало и 78 ранени, като водачи - 21 ранени;

   Децата от 10 до 14 години са потърпевши главно като пътници - 6 загинали и 120 ранени,  като пешеходци  /1 загинало и 152 ранени/ и като водачи - 1 загинало и 70 ранени.

   Юношите от 15 до 17 години: като пътници /8 загинали и 62 ранени/, като водачи  / 1 загинало и 94 ранени/, като пешеходци /1 загинало, 63 ранени/.

  Най много пострадали общо са децата-пешеходци от възрастовата група  10-14 години - 153; децата-пътници от 10-14 години - 126. децата-пешеходци от 6 до 9 години - 124; децата-пътници до 6 години - 121,

    Пострадалите общо 124 деца-пешеходци на възраст до 6 години са загинали или ранени при ПТП, които на първо място се дължат на недостатъчния или липсващ родителски контрол.

   До 14-годишна възраст като пешеходци са пострадали  общо 357 деца, от тях 5 загинали и 352 ранени.

   Високият брой пострадали деца и юноши като пътници се дължи до  голяма степен на малкия процент използване на системите за безопасно превозване на деца /столчета и седалки с колани/. Децата-пътници са пасивно потърпевши от неправилното и рисково поведение на възрастните  - родители, близки, приятели,  които, въпреки че превозват деца, се движат с превишени скорости, предприемат рискови изпреварвания, не изпълняват задължението по Закона да обезопасят превозваните деца със седалки с колани и столчета, както и да осигурят по време на пътувания по-големите деца и юношите със стандартните колани в автомобила. 

Пострадалите деца - загинали и ранени като пътници и пешеходци, са потърпевши в пътни злополуки изключително с леки автомобили - 80 % от загиналите и 78 % от ранените. Леките автомобили са най-масовите моторни превозни средства по улиците в населените места, техните водачи най-често се движат с превишена и несъобразена скорост, освен това  децата и юношите най-често се возят в тях  /със семейството, близките и приятелите/. От леки автомобили са били блъснати  преобладаващата част от загиналите и ранените  деца и юноши-пешеходци.

         По място на настъпване на злополуките.

       ПТП с деца и юноши настъпват най-вече в населените места, предимно в градовете, по улици с интензивно движение на автомобили и пешеходци, където конфликтът „пешеходец - автомобил” и рискът за пешеходците при пресичане са най-високи.

         Основни причини и предпоставки.

      Превишена и несъобразена скорост на водачи в населените места, която често е съчетана с внезапно излизане на децата и юношите пред движещи се автомобили. Често неправилното и внезапно пресичане от деца е между паркирани на платното автомобили,  при ограничена видимост. Поради ниския си ръст при такова пресичане децата са  незабележими за водачите и попадат в опасната зона пред автомобила, в която той не може да спре. Друга основна причина е лисващият контрол от родители и другите възрастни над малки деца, оставени без  надзор да играят сами  навън /пеш, на велосипеди, с ролкови кънки, ролери и др./, включително  на и край улици с интензивно движение. ПТП настъпват и заради некомпетентност на голяма част от водачите, които при забелязване на деца на и край платното, не изпълняват задължението си по закона  да намалят скоростта с готовност да спрат и остават в невъзможност да предпазят децата при неправилно /внезапно/ пресичане. Това се отнася и за множество допуснати злополуки при неправилно преминаване, с превишена и несъобразена скорост в районите на спирките, покрай спрели, спиращи или потеглящи превозни средства на масовия градски транспорт; при приближаване към сигнализирани пешеходни пътеки, при преминаване покрай неправилно движещи се или пресичащи платното пешеходци от всички възрасти.

          По-големите деца и юношите са в особено голям риск /и потърпевши при ПТП/ когато: управляват без правоспособност мотопеди и мотоциклети; возят се на такива превозни средства, най-често управлявани от неправоспособни юноши и младежи; не  използват защитни каски при возене на мотоциклети и мотопеди;  управляват неизправни велосипеди - без светлини и светлоотразители; возят се по двама на велосипеди; не спазват правилата за движение и устройват състезания с велосипеди по улиците, с множество неправилни и рискови маневри.

     Много от злополуките с деца биха били предотвратени, ако гражданите, които са забелязали рисковото им поведение, се бяха намесили, сигнализирали на родителите или на полицията.

      През периода на лятната ваканция на 2012 г /15 юни - 15 септември/

 при ПТП са загинали 12 деца и юноши /46,15 % от общо загиналите през годината/ и са ранени 433 /40 %/ от общо ранените, като броят на загиналите е наравно с този през лятната ваканция на 2011 г, но ранените  през ваканцията на 2012 г са повече с 40 /с увеличение на относителния дял с 3,5 %/. /За сравнение, през същия ваканционен период на 2010 г при ПТП са загинали 23 деца и юноши  и са ранени 368./

        През миналогодишната лятна ваканция най-много са пострадалите деца и юноши-пътници - 7 загинали /58,3% от загиналите деца и юноши през ваканцията/ и 180 ранени /41,6%/; пешеходци - 4 загинали /33,3%/ и 146 ранени /33,7%/; на трето място - водачи - 1 загинал и 58 ранени.

     Най-много са пострадалите във възрастовата група 10-14 години /3 загинали и 129 ранени/, от които пътници /2 загинали и 52 ранени/; водачи

/1 загинал и 40  ранени/; пешеходци /37 ранени/.

     От пострадалите като пешеходци най-много са пострадалите  на възраст от 6 до 14 години /2 загинали и 99 ранени/; до 6-годишна възраст - 2 загинали и 33 ранени.

Като пътници са най-често потърпевши при ПТП 15-17 годишните /3 загинали и 67 ранени/.

Най-често децата и юношите загиват и биват ранявани при ПТП с участието на леки автомобили - 9 са загинали /75%/ и 303 са ранени /70%/.

Една трета от загиналите и една пета от ранените  при ПТП с леки автомобили са деца на възраст под 6 години, като при много от пътните злополуки пострадалите деца не са били подсигурени с  обезопасителни системи за превозване на деца.Това се отнася и за следващите две въз растови групи:  6-9 години /2 загинали и 82 ранени; 10-14 години /2 загинали, 83 ранени/. При ПТП с леки автомобили от възрастовата група 15-17 години са загинали 2 и са ранени 76 деца и юноши.

Като водачи /пътници/ на велосипед  - е загинало 1 и  са ранени 32 деца и юноши;  на мотоциклети и мотопеди - 44 ранени.

                                                          ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ

 

за опазване на децата и юношите в пътното движение през пролетно-летния период

                  Тези  препоръки са формулирани на базата на анализа на пътно-транспортните произшествия с деца и юноши и изводите за  обстоятелствата и предпоставките  за тях.  Насочват вниманието към  възникването на опасните ситуации, водещи до злополуки,  и  целят  предотвратяване навлизането в тях от водачи и пешеходци. Усвояването  и спазването им изграждат защитно поведение както на водачите  и възрастните, които се грижат за сигурността на децата и юношите, така и на самите малолетни и непълнолетни участници в движението.

            Подготвени са за  директно използване в предавания и публикации в печатните и електронни медии и за многократно излъчване и публикуване в средствата за масово осведомяване, за изнасяне на беседи  в учебните форми.

               “Пътна полиция” предлага на медиите да разпространяват активно настоящите препоръки в своите програми и издания, за спасяване  от пътни злополуки,  смърт и травми на децата и юношите, които са особено застрашени през ваканцията.

                 ПРЕПОРЪКИ  КЪМ ВОДАЧИТЕ

             1. Никога не забравяйте, че детето, намиращо се в нашето полезрение на и край платното, във всеки момент представлява сериозна опасност и предпоставка за злополука.  Детето не е “малък възрастен” и не можем да очакваме от него логично и адекватно поведение.  То е подвластно на своите емоции в играта и  предприема импулсивно действия, без оглед на безопасността си. Още при забелязване на деца на и край платното следва да се подготвим за евентуална изненада: да отнемем газта, да намалим скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра. Често, дори и да стои спокойно на тротоара и да гледа към нашия автомобил, детето се втурва нелогично на платното   като попада в „опасната зона” пред автомобила. Не са рядкост и случаите,  когато детето изскубва ръката си от тази на  възрастния, който го води, и тичешком излиза на платното.

         2.  В населено място, особено по оживени улици  с търговски обекти и интензивно пешеходно движение и  ограничена от паркирани автомобили видимост, се движете със скорост и под максимално разрешената,  с готовност за реагиране при внезапна поява на дете - пеш, на велосипед, със скейтборд или ролкови кънки. Пресичайки внезапно между паркирани автомобили, малкото дете, поради ниския си ръст, е невидимо за вас  и внезапно се появява в “опасната зона” пред автомобила.

         3.  При шофиране в населено място, наблюдавайте съсредоточено обстановката пред автомобила и  непрекъснато прогнозирайте откъде може да ви изненада  дете с  опит за внезапно пресичане на платното.  Характерни места, където това често се случва, са  спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, с колони паркирани автомобили отстрани, които ограничават видимостта; отсечки, преминаващи покрай паркове и  градинки.  Опасността е по-голяма, ако  участъкът позволява по-голяма средна скорост - булевард, улица с по-широко платно. При наличие на симптоми за поява на деца на платното,  поддържайте  и  по тези трасета по-ниска  скорост.

             4.  Ако от порта на дворна ограда  изскочи дете и, без да се огледа, притича през платното, бъдете нащрек и веднага намалете скоростта, защото след него би трябвало да очаквате излизане на друго дете, участващо в гоненицата.

              5. Търкулналата се на платното топка  иззад оградата на  къщата  е сигнал, че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови  за спиране.

             6. Ако от двете страни на  платното  на банкета или тротоара има деца, които разговарят отдалече, бъдете в готовност  за спиране, тъй като е голяма вероятността  някое от децата да се втурне през  платното към другите.

             7. Когато  дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, предвидливо намалете скоростта и се опитайте да осъществите визуален контакт с него, т.е. да се убедите, че детето е възприело вашия автомобил. Но дори и това не е достатъчно, за да сте  спокойни, когато преминавате покрай него. Дори и да е обърнало главата  си към автомобила ви, още не е сигурно дали  то  ще остане на мястото си или ще излезе внезапно на платното.

             8. Ако в населено място застигате  група деца, които вървят  отдясно по платното, с гръб към вашия автомобил,  намалете скоростта. Трябва да се убедите, че те са възприели приближаването на автомобила ви. Подайте къс сигнал с клаксона, за да  съобщите за приближаването си. Ако децата не реагират, повторете. Ако едно от тях обърне глава и види автомобила ви, това още не означава, че и  останалите са го възприели .  В  последния момент някое от децата може да изтича  наляво на платното пред автомобила.

         9. Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата по пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе на платното, виждайки приближаващия ви автомобил, и дори прави крачка и се връща отново, по-добре намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно. Защото не може да сте сигурни дали то няма да се втурне на платното тичешком в последния момент. Не забравяйте, че  много от децата са  убедени погрешно, че на пешеходна пътека имат пълно предимство  и поради това  са склонни  внезапно да  излязат на платното, с измамна сигурност, че шофьорът ще спре на всяка цена и ще ги предпази!

         10. Децата нелогично се плашат повече от по-големите, товарни автомобили, макар че са по-бавни, а не толкова от леките, които всъщност са по-опасни, защото се движат с по-голяма скорост. Ако сте зад волана на лек автомобил,  вие сте в по-голям риск да блъснете дете. Вероятността то да предприеме внезапно пресичане пред вашия автомобил е по-голяма. Затова  компенсирайте тази опасност с по-ниска скорост.

         11. Когато решавате да спрете  и да пропуснете дете да пресече по пешеходната пътека, непременно  погледнете на огледалото за обратно виждане дали в този момент  зад вас в съседната лента  не приближава  с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор  е решил да ви изпревари. Той не би видял детето, което пресича пред   вашия автомобил и би го блъснал, след като то се появи внезапно в опасната  зона на неговия автомобил.

  1. В населено място  по лентата за насрещно движение  в обратна посока  се движи товарен автомобил, с който предстои да се разминете. Същевременно, макар и не на толкова близко разстояние, виждате дете, което гледа към товарния  автомобил и го изчаква да премине, за да пресече улицата.  Вниманието му изцяло е насочено към товарния автомобил и затова не възприема вашия, който приближава от другата посока. Намалете скоростта, защото веднага след преминаването на товарния автомобил, детето ще се втурне да пресича и ще излезе пред вашия  в опасната зона.

          13. Повишена е опасността от блъскане на внезапно пресичащи деца  на  местата за почивка  извън селищата. Много често  някои спират автомобила от едната страна, после пресичат към заведенията и магазините от другата страна на пътя. Преминавайте бавно и предпазливо през покрай тези места. Често се случва  от семейството  от другата страна да са пресекли бащата, майката и едното дете, а другото  да се стреми да ги догони . В такъв момент то изтичва на платното без да се огледа.                      

          14. При застигане на деца на велосипеди /които обикновено не се движат едно зад друго, а в група/   намалете скоростта значително и  ги заобиколете  на  възможно най-голяма странична дистанция  в очакване  някое от тях да направи внезапно завой наляво към автомобила ви. Бъдете  много предпазливи към деца, които се возят по две на един велосипед. Те са  много нестабилни  върху велосипеда, трудно пазят равновесие и не следват права линия, спират трудно и на дълго разстояние, може да паднат пред вашия автомобил, когато  ги заобикаляте.

          15. В малките градчета и  селата  много често може да срещнете каруца, управлявана от  дете или юноша.  Бъдете  много предпазливи.  Макар каруцата да е спряла на кръстовището  и  да изглежда, че ще зачете вашето предимство,  очаквайте тя да потегли   неочаквано и да затвори пътя ви. При изпреварване  заобиколете каруцата на най-голяма възможна странична дистанция, тъй като е голяма вероятността тя да направи внезапно завой наляво.

         16. В населените места и близо до тях често се срещат  юноши на мотопеди и мотоциклети, най-често стари, технически неизправни. Юношите, които ги карат, са в повечето случаи неправоспособни, без предпазни каски. Те могат да предприемат най-неочаквани маневри: да не спрат и  пропуснат автомобила ви,  когато излизат от страничен път без предимство; да направят неочаквано завой наляво, когато ги наближавате, с намерение да ти изпреварите.  Заобикаляйте ги  със скорост, която е разчетена на всички очаквани изненадващи действия от тяхна страна. 

          ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

          17.   Когато през ваканцията детето  ви е у дома, без надзор  от страна на възрастен, а вие сте на работа,  детето ви е в опасност при игрите навън. Най-добре е да осигурите контрол и надзор от възрастен. Отделете време, за да разговаряте с детето си и проучете къде и с кого ще играе, когато вас ви няма. Огледайте заедно с него подходящите места в квартала, които са  по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили, както и най-опасните места, където не трябва да се играе.

         18.  Ако детето ви непременно държи да кара велосипеда, когато вие отсъствате от къщи, преди да дадете своето съгласие, заедно с  него  огледайте подходящите безопасни за това места в квартала - алеи, градинки, улици, затворени за движение. Уточнете с кои деца ще кара велосипед  и  поговорете с най-голямото  дете от групата, като му гласувате доверие да насочва и контролира по-малките да не излизат на опасните улици с интензивно движение.

         19.  Много е рисковано и не е допустимо да бъде оставяно  без надзор на възрастен  навън  да кара  велосипед дете  под  7-годишна възраст. Твърде опасно е и за по-големите - 10-12-годишни.  Ако няма кой да наблюдава  малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само при присъствието на родителите.

 

         20. Ако в населено място забележите опасна игра на деца на и край платното, която ги поставя в риск да пострадат при пътна злополука, не оставайте безучастни –направете забележка по подходящ начин като обясните на децата опасността и ги отклоните от риска.

          21.  Децата до 14-годишна възраст са най-застрашени да попаднат в злополука като пешеходци. И без велосипед, детето ви при игрите навън е в опасност, дори по-голяма, особено когато е извън надзора на възрастен.  Огледайте заедно с детето си  и неговите приятели  местата, на които възнамеряват да играят  през ваканционните дни и  определете най-безопасните, като им насочите вниманието към най-важното изискване:  никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното преди да са се огледали първо наляво, после надясно дали не приближава автомобил. Дори да им се струва, че автомобилът е далече, по-добре  е да го изчакат и да пресекат чак когато платното е напълно свободно. Обяснете им, че най-опасни са леките автомобили, защото се движат по-бързо от товарните и автобусите.

           22.  Много са пътните злополуки с тежки последици  поради управление  на мотопеди и мотоциклети от непълнолетни юноши. Някои родители дори се гордеят, че малкият им син вече кара мотопед, мотоциклет, не осъзнавайки голямата опасност. Ако вашият син  или близък юноша  кара мотопед или мотоциклет без да е правоспособен, при това  ако возилото е технически неизправно, той е в голям риск да пострада, независимо че управлява в собственото населено място и  близо до него. Тъкмо в малките населени места, по пътищата и улиците в тях и в близост до тях стават най-тежките катастрофи с такива водачи. Не забравяйте, че скутерите са всъщност мотопеди и за тяхното управление се изисква правоспособност / категория “М”/и ползване на защитна каска от водача. Направете всичко възможно да прекратите възможностите неправоспособни малолетни и непълнолетни да не управляват. Ако  не е по силите ви, потърсете съдействие от полицията чрез телефони 166 и 112, за да предотвратите потенциално нещастие.

 

          23.  При превозване на малки деца в автомобила, спазвайте непременно законовото задължение да ползвате за това обезопасителни системи за деца  /седалки и столчета/

                   ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

         24.  Когато играете навън  /пеш или на велосипеди/, избирайте места, които са по-далеч от оживени улици с интензивно автомобилно движение. Когато се наложи да пресечете такава улица, съберете се в компактна група и  преминете през платното  само  при зелен сигнал на светофара, или - ако няма светофар - само когато платното е напълно свободно, без приближаващи от двете страни автомобили.

         25.  Никога не пресичайте платното тичешком. Спрете до бордюра, огледайте се внимателно първо наляво, после надясно и  направете крачка на платното само когато не приближават автомобили, които са вече в опасна близост,  и като прецените, без колебание, че сте в пълна безопасност. Ако се чувствате несигурни и застрашени, е добре да пресичате в група, заедно с възрастните.

          26. Когато пресичате оживени кръстовища със светофарна уредба,  не бързайте да навлизате на платното веднага след като светне зеленият сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал, първо се огледайте в  двете посоки, защото винаги има автомобили, които  навлизат в кръстовището  в последния момент, на червено, и то с висока скорост.

          27.  Много от пострадалите деца и юноши  в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от родители, приятели и близки. Тогава те се оказват безпомощни потърпевши . Когато се возите в  автомобил,  по-добре седнете на задната седалка. Ако вече сте големи и сядате на предна дясна седалка, поставете предпазния колан без шофьорът да ви подканя. Това ще бъде пример и за него да постави колана. Ако  шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и изпреварва рисковано,  направете тактична, настойчива забележка.

         28. Отказвайте при покана да се возите на стари, неизправни, саморъчно сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от ваши неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е голям.

         29.  Не забравяйте, че е крайно опасно да се пресича на неопределени за това места /извън кръстовищата и пешеходците пътеки/. Особено рисковано е да се пресича между паркирани край платното автомобили – малкото дете поради ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия  автомобил и на практика изтичва в опасната му зона, в която той не може да спре.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 01.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Днес сте доста заети, но вършите всичко по отличен начин. Намирате време дори за незначителни неща, а това се дължи на безупречната ви организираност. Не допускайте на нищо да нарушава графика ви, тъй като това няма да се отрази добре на очакванията ви.
01 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Не се отказвайте от целите си, перспективите са обещаващи. С повече активност и добра организация ще се адаптирате към промените, колкото и да не ги отчитате като факт. Вътрешни противоречия ще ви изправят пред необходимостта да вземете бързи решения, отнасящи се до вас самите.
01 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
За себе си изяснете какво точно искате и го направете.Успеете ли, ще се почувствате по-добре и ще добиете желание за нови развития. Започнати проекти могат да бъдат прекъснати, вина, за което носите и вие. Работейки върху себе си, ще постигнете вътрешна хармония и с повече доверие ще градите плановете си.
01 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Акумулираната от вас енергия ще се прояви по подходящ начин и скоро ще може да се поздравите с практични реализации. Новости и от личен характер ще зарадват някои от вас, особено самотните Раци. Започната връзка ще продължи дълго. Вниманието и нежността, на които се радвате ви правят по-добри.
01 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Работете сериозно днес, тъй като развитието на делата ви в близко бъдеще зависи до голяма степен от днешния ден. Подходете с търпение към бюрократичните неуредици и не хабете нервите си за дреболии. Замислете се за сериозни инвестиции.
01 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Нищо не е невъзможно за вас, щом веднъж сте решили да действате. Само внимавайте, да не предизвикате съдбата с агресивната си намеса в отношения и събития, в които е по-добре да стоите настрана. Ако целите ви са свързани с бизнеса или професионалната кариера ви очаква натоварена програма.
01 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ако не изненадвате с нищо партньорите си днес и действате така, както те очакват, ще имате хубав ден. Овладейте емоциите си и проявете повече търпение в отношенията си с близките. Служебни пътувания ще ви ангажират допълнително, но не съжалявайте. Има какво да покажете и на какво да се научите.
01 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Не се преуморявайте, ангажиментите ви са достатъчни за повече от едни човек, за да поемате нови. Потърсете свой начин да си починете, като се освободите от натоварващи мисли и обновите силите си. Така ще се подготвите и по-добре за предстоящите си изяви, за които сте нетърпеливи.
01 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Всичко може да почака, щом така преценявате, че е най-добре за вас. Запазете доброто си настроение и не пропилявайте времето си в усилия да убеждавате някого в правотата на мислите си. Оставете другите сами да решават бъдещето си, вие се погрижете за своето. Но и не оставяйте в близките си впечатления за отчуждение.
01 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ви ще бъде много приятен, най-вече поради успехите в личен план. Удава ви се шанса да зарадвате семейството си. Напоследък сте занемарили здравето си и това може да ви изиграе лоша шега. Полагайте повече грижи в тази насока.
01 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Съсредоточете енергията си в творчески проекти и ще постигнете забележителни резултати. Внимавайте да не се разминете с една изгодна сделка. Очертава се служебно пътуване, което ще отвори шанс за служебен просперитет.
01 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Повече се вслушвайте в мнението на специалистите и не пристъпвайте съветите им. Във ваш интерес е да се поддържате в добра форма и да не прекалявате с нищо. Начинанията, с които се захващате могат да бъдат успешни, ако смекчите тона си в отношенията с колегите и приведете в ред личните си дела. Не се разпилявайте.
01 дек 2020
Последни новини