Липсата на документи за собственост спъва модерното земеделие в региона

По инициатива на областния управител Иванка Таушанова за втора поредна година в  региона се провежда информационна кампания сред земеделските производители за разясняване на директните плащания и схеми за подпомагане. В нея участват специалисти от Областната дирекция „Земеделие”, общинските земеделски служби, ДФЗ и Агенцията по безопасност на храните. В 25 села на територията на пет кърджалийски общини вече са проведени изнесени приемни по проблемите на сектора.

Кампанията е в синхрон с политиката на МЗХ за по-активен диалог със стопаните, който да ги въведе в сроковете и условията за кандидатстване за европейски субсидии и национални доплащания, обясни заместник областният управител Асен Тюрдиев, който присъства на срещите в Крумовградско. Най-често задаваните въпроси на хората са свързани с декларирането на доходите от националните доплащания за тютюн и облагането на средствата от продажбата на суровината, отдаването на земи от общинския поземлен фонд,  възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ и др., обобщи той. Тази година най-силен интерес има към Мярка 141 от ПРСР за подпомагане на полупазарни стопанства. Тя е предназначена за физически лица и ЕТ, които обработват минимум 10 дка земеделска земя или 5 дка трайни насаждения и отглеждат поне два вида култури или една култура и един вид животно. Масовата практика показва, че земеделците в Кърджалийско се ориентират към тютюна и картофите, а най-голям интерес има в община Кирково, отчитат експертите.

В региона  преобладават земеделските стопанства с площ  до 10 ха. Най-често срещаните от производителите спънки при кандидатстване по програми е липсата на правно основание за ползване на земята, т.е. документ за собственост или аренда. Стопаните настояват да им бъде предоставена възможност да наемат земя от ОПФ поне за 5 г, за да могат да кандидатстват по мярка „Агроекологични плащания”. По новата мярка „Плащания за земеделски земи в Натура 2000” също има засилен интерес. За миналата година по нея са кандидатствали 42 души.  

През 2010 г в област Кърджали са подадени 13 339 заявления за подпомагане, а през 2011 г вече са 15 468. По този показател областта е на първо място в страната, като очакванията са да запази челната си позиция и през 2012 г. По схемата за национални доплащания за тютюн са подадени 10783 заявления за 2011 г, което е с 2 000 повече от предходната 2010-та. 6 332 души са заявили подпомагане по СЕПП, а 2 794 – по схемата за национални доплащания на хектар.

Само за 2011-та изплатените средства в областта по схеми и мерки за плащания на площ надхвърлят 11,5 милиона. В същия размер са и националните доплащания за тютюна.    

Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, националните доплащания на хектар земеделска земя и доплащанията за тютюн за референтния период /2007-2009/ традиционно са най-популярни сред стопаните в Кърджалийско. Интерес представляват обаче и схемите за стимулиране на животновъдството, в частност производството на краве мляко в необлагодетелствани райони и в икономически уязвими ферми и отглеждането на овце и кози-майки в  необлагодетелствани райони и икономически уязвими общини в Южна България. Те позволяват на хората в тютюнопроизводителните райони да се ориентират към алтернативен поминък, като паралелно с основната за региона култура, отглеждат животни и кандидатстват за финансова подкрепа по някоя от 10-те схеми за национални доплащания на глава животно. От 1 март до 15 май тече срокът за подаване на заявления за пряко субсидиране за 2012 г  Документи ще се приемат и между 15 май и 16 юни, но с 1% санкция за всеки просрочен ден. Това съобщиха от пресслужбата на областна администрация.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини