23 °C

- Ако студент стои пред деканата и упорито се вглежда в снимките на служителите от различните катедри, то в главата му се въртят приблизително следните мисли: "Как се казва тази муцуна, на която си предадох реферата?".

от 0 гласа
Последни новини